Oudercommunicatie

Om ervoor te zorgen dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind maken we gebruik van de volgende communicatiemiddelen:

  • Coachgesprekken: Tijdens het schooljaar vinden er tenminste 3 keer per jaar coachgesprekken plaats. Tijdens zo’n gesprek bespreekt de coach met u en uw zoon of dochter hoe het leren de afgelopen periode is gegaan. Daarnaast worden er afspraken gemaakt waar uw kind de komende periode mee aan het werk gaat.
  • Nieuwsbrief: Iedere week ontvangt u onze digitale nieuwsbrief. In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op school, maar ook van leuke gebeurtenissen in de afgelopen maand. U vindt de nieuwsbrief in ons ouderportaal Parro, op onze website en op onze tv-schermen.
  • Ouder-app: Om de communicatie met ouders te vergemakkelijken, maken wij gebruik van de app Parro. Hier vindt u alle informatie overzichtelijk op één plek. Via de app houden we u op de hoogte van allerlei belangrijke zaken op school. Ook stellen we u via de app op de hoogte van oudergesprekken, kunt u eenvoudig contact opnemen met de leraar van uw kind.

Wilt u graag iets kwijt over uw kind? Vertel het ons! Kom voor of na de les naar de leerkracht van uw kind, dan maken we een afspraak. U bent van harte welkom.