Groepen

In ieder groep staan specifieke vaardigheden centraal. Elk jaar breiden we deze vaardigheden verder uit. Bij de kleuters werken we bijvoorbeeld aan de hand van een thema aan taalontwikkeling, rekenvaardigheid en de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit doen we spelenderwijs en in hun eigen tempo. Vanaf groep 3 leren kinderen lezen en de eerste basisvaardigheden van rekenen. Zo gaan we ieder jaar een stapje verder.

Stamgroepen

Bij Digitalis werken we met stamgroepen; kinderen zitten twee jaar bij elkaar in een stamgroep.
Onze leerlingen worden ingedeeld in stamgroepen met leerjaar 1/2, leerjaar 3/4, leerjaar 5/6 en leerjaar 7/8. Het ene jaar is uw kind de jongste, het volgende jaar de oudste. Hierdoor kunnen kinderen van elkaar en met elkaar leren. Bovendien betekent dit dat uw kind vaak twee jaar lang door dezelfde leerkracht(en) wordt begeleid. Zo leert een leerkracht uw kind goed kennen en omgekeerd.