Medezeggenschapsraad

Ouders praten mee bij ons op school in de Medezeggenschapsraad. De raad bestaat uit twee ouders en twee leraren. De rol van de MR is het volgen van het schoolbeleid en het geven van advies met betrekking tot ons schoolbeleid. De leden van de MR komen regelmatig bij elkaar om te vergaderen. Eens per twee jaar zijn er verkiezingen. Voor meer informatie over de MR of vragen kunt u een e-mail sturen naar mr@digitalis.asg.nl.
Ook als u mee wilt praten als lid van de MR, kunt u een e-mail sturen naar bovenstaand e-mailadres.