Onderwijs in de praktijk

Goed onderwijs begint bij het kijken naar uw kind en de mogelijkheden van uw kind. Kinderen verschillen in talent, tempo en belangstelling. Bij Digitalis houdt dit in dat we die verschillen zien en ons onderwijs hierop aanpassen. Kinderen die goed kunnen leren, krijgen bij ons op school de mogelijkheid om te versnellen en te verdiepen. Leerlingen die hulp nodig hebben, kunnen rekenen op extra begeleiding.

Zelfredzaamheid

Op Digitalis zorgen wij ervoor dat onze kinderen zich optimaal ontwikkelen tot zelfstandige tieners. We helpen hen om met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel de toekomst tegemoet te gaan. Daarom hebben wij een leerlijn van zelfredzaamheid naar autonomie ontwikkeld waarin leerlingen door hun coach worden begeleid om zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen leerproces en bewust te zijn van de keuzes die ze maken.

Het leren van zelfredzaamheid begint al zodra uw kind als kleuter op school komt. Bijvoorbeeld bij het aantrekken van de eigen jas bij het naar buiten gaan of het zelf openmaken van de broodtrommel. Ook leert uw kind hoe hij of zij zelfstandig aan het werk kan door ’s ochtends zelf een keuze te maken voor een onderdeel. Zo gaat uw zoon of dochter gemotiveerd aan de slag met een taak of spelen in de themahoek.

Hoe ziet een dag eruit?

's Ochtends werken we aan de basisvakken zoals rekenen, taal en lezen in de eigen stamgroep. Na de lunch gaan we aan de slag met onze thema's die te maken hebben met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis of natuur.
Eéns per maand heeft iedere groep een ochtend les van kunstenaars (muziek, beeldende vorming, drama, dans) en in de middag les gezonde voeding en sport van vakdocenten.