Over Digitalis

Een actieve en uitdagende basisschool waar het kind centraal staat, dat is Digitalis. Wij zijn een openbare basisschool en iedereen is van harte welkom.
Met ons onderwijs sluiten we aan bij de huidige generatie leerlingen. Alle leerlingen maken gebruik van een eigen device vanaf groep 3. Het verwerken van de leerstof gebeurt veelal digitaal.

Gezonde leefstijl

Wij stimuleren gezond eet- en drinkgedrag van de leerlingen. Wij besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar juist ook in de praktijk.
En om onze leerlingen te helpen om gezonde keuzes te leren maken, hebben we een leerlijn van zelfredzaamheid naar autonomie ontwikkeld. Leerlingen worden door hun coach begeleid om zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen leerproces en bewust te zijn van de keuzes die ze maken. Lees hier <link gezonde school>  om meer te weten te komen over Digitalis als gezonde school

Samen leven = samen leren

Betrokken zijn, elkaar respecteren en positief nieuwsgierig zijn naar elkaars meningen en visies staan bij ons hoog in het vaandel. Door duidelijke afspraken te maken en structuur en rust, bieden wij onze leerlingen een veilige (leer-)omgeving zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij maken we gebruik van het programma Vreedzame school <link naar Vreedzame school> waar we binnen de school een leefgemeenschap creëren waarin alle kinderen zich gehoord en gezien voelen, en een stem krijgen.