Team 2023-2024

Bij Digitalis werken we met een enthousiast team. Samen doen we er alles aan om het beste onderwijs te bieden aan onze leerlingen. Ons team bestaat uit de volgende professionals:

1-2A beredruif
juf Anouschka en juf Michelle
1-2B lamsoor
juf Devika en juf Jasmijn
1-2C bijenblad
juf Nina

3-4A rupsklaver
juf Ismay 
3-4B vlinderstruik
juf Samira
3-4C kikkerbeet
juf Wajiha en juf Petra

5-6A adelaarsvaren
juf Carmen 
5-6B wolfsmelk
meester Arjen 
5-6C kattenstaart
meester Stijn

7-8A ooievaarsbek
juf Yvonne 
7-8B leeuwenbek
juf Immy

onderwijsassistenten
juf Erika -  begeleiding plusgroep, schooltuinen en breinbos 
juf Jasmijn - ondersteuning onderbouwgroepen
juf Petra - ondersteuning groepen 3-4
meester Jelmer - ondersteuning bovenbouwgroepen 
juf Sita - ondersteuning bovenbouwgroepen

ict
juf Vanessa G.

schoolassistenten
juf Kim - klassenassistentie kleutergroepen en huishoudelijke taken
juf Vanessa K. - pedagogisch assistent en huishoudelijke taken

vakleerkracht bewegingsonderwijs
juf Olympiada 

secretariaat en managementondersteuning
juf Karin 

begeleiding nieuwe leerkrachten
juf Gitta

interne begeleiding
juf Lidy
juf Ankie (kleutergroepen)

directie
juf Monique en meester Marco