Verlof aanvragen

Vanaf vijf jaar zijn alle kinderen in Nederland leerplichtig. Dat betekent dat uw kind niet zomaar buiten de schoolvakanties om afwezig mag zijn. Houdt u uw kind toch thuis buiten de schoolvakanties, zonder dat daarvoor toestemming is verleend, dan bent u strafbaar. De directeur is verplicht het verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om bijzonder verlof aan te vragen. Bijvoorbeeld wanneer ouders vanwege hun werk niet in de schoolvakanties op vakantie kunnen, of vanwege zwaarwegende familie-omstandigheden. In zo’n geval moet u uiterlijk 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming vragen aan de directeur. Vraagt u in dat geval bij de directie /  administratie naar het formulier voor buitengewoon verlof. De directie zal uw verlofaanvraag beoordelen en u informeren of het verlof is verleend. 

Verlofaanvragen voor meer dan 10 schooldagen per jaar aansluitend moeten altijd worden beoordeeld door de leerplichtambtenaar.