Buitenschoolse opvang en overblijven

Voor de buitenschoolse opvang (BSO) heeft Digitalis een convenant met Zonnepret. Deze organisatie is nauw betrokken bij onze school en zij zorgen ervoor dat uw kind naar school wordt gebracht en weer wordt opgehaald als uw kind van de BSO gebruik maakt.

Daarnaast kunt u uw kind aanmelden bij een BSO naar eigen keuze, wanneer die bij onze school kinderen komt brengen en komt ophalen.

Overblijven tussen de middag

Uw kind kan ook tussen de middag overblijven. U kunt tegen betaling kiezen voor overblijf op school, georganiseerd door ouders. Uw kind heeft brood nodig, de overblijfleidsters zorgen voor fruit, groente en drinken.
Ook Zonnepret zorgt voor overblijf in de eigen BSO.

In het onderbouwgebouw is de vestiging van BSO Zonnepret gevestigd.