Buitenschoolse opvang en overblijven

Overblijven bij school
Uw kind kan ook tussen de middag tegen betaling overblijven op school, georganiseerd door ouders van school. Kinderen die overblijven hebben van thuis brood nodig. Voor drinken wordt gezorgd en ook krijgen overblijfkinderen dagelijks seizoensgebonden fruit en/of stukjes groente. 
1x per maand is het tosti-dag bij de overblijf en 1x per maand krijgen overblijfkinderen versgemaakte soep aangeboden bij hun boterham. 

Overblijfkosten
Overblijf kost voor een enkele keer € 2,50. U kunt ook kiezen voor een jaarabonnement als uw kind strucutreel overblijft. Aan het begin van het schooljaar geeft u aan waarvoor u kiest. Het jaarabonnement mag u in 10 maandelijkse termijnen betalen. 

  • Een jaarabonnement kost € 290,00 voor 4 dagen per week overblijven te voldoen in 10x € 29,00
  • Een jaarabonnement kost € 217,50 voor 3 dagen per week overblijven te voldoen in 10x € 21,75
  • Een jaarabonnement kost € 145,00 voor 2 dagen per week overblijven te voldoen in 10x € 14,50
  • Een jaarabonnement kost € 72,50 voor 1 dag per week overblijven te voldoen in 10x € 7,25

Betalen 
Overblijf kan betaald worden op rekening NL42INGB0002237539 t.n.v. Overblijf Digitalis. Contant betalen kan wekelijks op vrijdagochtend om 08.30u.
De overblijf is bereikbaar via email overblijfdigitalis@gmail.com 

Overblijf bij Zonnepret
Voor de buitenschoolse opvang (BSO) heeft Digitalis een convenant met Zonnepret. Deze BSO is gevestigd in ons onderbouwgebouw en is nauw betrokken bij onze school. Zonnepret zorgt ervoor dat uw kind naar school wordt gebracht en weer wordt opgehaald als uw kind van de BSO gebruik maakt. Ook biedt Zonnepret tussen de middag overblijf aan voor kinderen die naar de BSO gaan.