Gezonde school

Digitalis is een gezonde school. Naast ons onderwijs besteden wij al jaren aandacht aan een gezond leefstijl, gezonde voeding en sport en bewegen. We maken onze leerlingen bewust van gezonde voeding en het zorgen voor een gezond lichaam. Dit dragen we niet alleen uit, we hebben ook meerdere activiteiten die deze visie ondersteunen:

 • Digitalis werkt samen met de gemeente aan het project Groene Gezonde Verbinding.
  Binnen deze aanpak richten we ons op het drinken van water, gezonde voeding, voldoende slapen en meer bewegen en sporten.
 • Wij doen elk jaar in november mee met het Nationaal Schoolontbijt, waar het belang van een gezond ontbijt centraal staat. 
 • We bieden elk kind 3x per week gratis schoolfruit voor het 10-uurtje. Op de overige dagen verwachten we dat ouders een gezond 10-uurtje meegeven. 
 • Actief beleid op het gebied van Gezonde Voeding 
  • Aandacht voor belang van ontbijt, gezonde pauzehap en lunch en fruit in de middag.
  • Beleid gezonde traktaties.
  • Informatie en voorlichting aan ouders.
 • Actief beleid op het gebied van Bewegen en Sport: 2x per week gymles van een vakleerkracht gym, 2 a 3x per week voorschools bewegen onder begeleiding van onderwijsassistenten, 1x  per week extra na-schoolse gym door de vakleerkracht gym voor leerlingen vanaf groep 5 en mogelijkheid voor alle leerlingen tot deelname aan het uitgebreide na-schoolse aanbod van AKT
 • Actief beleid op het gebied van Roken en Alcohol 

Als ouder betrekken wij u intensief bij de thema's van de Gezonde School. Wij delen algemene informatie met u via nieuwsbrieven en de schoolgids.

Buiten activiteiten
Bij Digitalis bewegen we niet alleen veel. We gaan ook regelmatig naar buiten, naar het Koggepark. In het buitenlokaal van het Tiny Forest leren onze leerlingen meer over hoe vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren leven in de natuur.
Daarnaast hebben we moestuintjes. Leerlingen uit groep 6 gaan regelmatig naar de moestuintjes. Want door te helpen met het verbouwen van groente en fruit, vergroten we de kennis van uw kind over de natuur en gezonde voeding vergroot. 

Breinbos
In ons onderbouwgebouw is in de middenruimte ons breinbos gecreëerd. Er is o.a. een plantenkas waar leerlingen leren planten te stekken en te verzorgen. Ook is het breinbos bedoeld als werkruimte, waar buiten het klaslokaal in kleine groepjes thema-onderwijs gegeven wordt en waar kinderen zelfstandig aan het werk kunnen. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen met sport bij een sportvereniging. Als er thuis onvoldoende geld is voor een sport- of cultuurclub, kunnen ouders via juf Karin een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.