Ziekmelden

Als uw kind ziek is, vragen we u dit aan ons door te geven. Dat kan telefonisch door te bellen naar 036 – 767 04 10. Indien er niet wordt opgenomen, kunt u een bericht inspreken. Spreek duidelijk de naam van uw kind in en bij welke leraar uw kind in de klas zit. 

Ook kunt u uw kind ziekmelden door een mailbericht te sturen naar absentie@digitalis.asg.nl . Ook bij een mailbericht vragen wij u de naam van uw kind en de groep te vermelden.