Ziekmelden

Als uw kind ziek is, vragen wij u ons voor het begin van de les hierover te informeren.

  • U kunt telefonisch ziekmelden op telefoonnummer 036 – 767 04 10.
    Indien er niet wordt opgenomen, kunt u een bericht inspreken.
    Spreek duidelijk de naam van uw kind in en bij welke leraar uw kind in de klas zit. 
  • Ook kunt u uw kind ziekmelden door een mailbericht te sturen naar absentie@digitalis.asg.nl .
    Ook bij een mailbericht vragen wij u de naam van uw kind en de groep te vermelden.

Meldt u uw kind liever niet  rechtstreeks ziek via mail aan de leerkracht of de directie.
Als de ontvanger van uw mailbericht niet aanwezig is of de mail niet op tijd leest i.v.m. andere werkzaamheden, komt uw bericht niet op tijd aan.