Plezier op school

We vinden het belangrijk dat uw kind later terugkijkt op een fijne basisschooltijd en we zien daarom graag dat uw kind vrolijk thuiskomt en vol verhalen zit. Want als uw kind graag naar school gaat, zal hij of zij beter tot ontwikkeling komen. Daarom maken we veel plezier op school. Regelmatig gaan we naar het Koggepark, bezoeken we een theater- of filmvoorstelling, bezoeken we de bibliotheek of komen theatermakers of kunstenaars naar onze school. Ieder jaar staat er een schoolreisje op de agenda en maakt groep 8 een afscheidsfilm en .

Sportief

Als gezonde school besteden we veel aandacht aan sport en bewegen. Alle leerlingen gymmen twee keer per week onder leiding van onze vakleerkracht beweging. We stimuleren gezond gedrag door bij voldoende belangstelling en hulp van ouders mee te doen aan sporttoernooien voor scholen, zoals bijv. het schoolvoetbaltoernooi. We doen mee aan de Koningsspelen en tijdens onze ArtLab dagen zijn er sport- en beweeglessen. 
Zo zorgen we ervoor dat kinderen kennismaken met allerlei sporten, plezier maken én lekker gezond bezig zijn.