Kernwaarden

D eskundig          Om leerlingen goed te kunnen begeleiden verwachten wij dat teamleden zich continu scholen om hun Deskundigheid te bevorderen

I ndividueel          Het Individu staat centraal, wij willen aan de Individuele onderwijsbehoefte van onze leerlingen tegemoetkomen door zoveel als mogelijk een gepersonaliseerde leerlijn aan te bieden

G eborgenheid     Digitalis is een school waar iedereen zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd moet voelen

I nspirerend          Om de huidige generatie leerlingen te Inspireren maken we gebruik van digitale methodes. In de middag werken we aan de hand van thema’s en gaan leerlingen onderzoeksvragen beantwoorden

T alent                   We kijken naar de Talenten van leerlingen en stimuleren dat leerlingen hun Talenten verder ontwikkelen

A ctief                   Wij doen mee aan diverse Activiteiten mee zoals de avond4daagse, schoolvoetbal, we houden elk jaar een Wintermarkt voor een goed doel en ook participeren we in diverse maatschappelijke lokale samenwerkingsverbanden

L aagdrempelig     Wij bieden passend onderwijs en streven ernaar om onderwijs te bieden dat bij de leerling past; lukt dat niet, dan begeleiden wij de leerling naar de onderwijsvorm die wel aansluit bij de specifieke onderwijsbehoefte. Teamleden en directie zijn beschikbaar voor vragen en opmerkingen

I nnovatief             We gebruiken methodes die geheel digitaal zijn of die grote digitale componenten in zich hebben, aansluiten met de laatste generatie leerlingen en rekenschap houdend met nieuwe wetenschappelijke inzichten

S amen Sterk        Contact met ouders is erg belangrijk; door ouders bij het onderwijs te betrekken en minstens 3x per jaar een coachgesprek te hebben met leerling, ouders en coach werken we samen aan betere resultaten