VSO / BSO

Voor voor- en naschoolse opvang hebben wij met twee organisaties een convenant. Deze organisaties zijn nauw betrokken bij onze school, wij werken met elkaar samen en zij zorgen ervoor dat uw kind naar school wordt gebracht en weer wordt opgehaald als uw kind van de BSO gebruik maakt.

  • In het onderbouwgebouw is een vestiging van BSO Zonnepret gevestigd. Zonnepret biedt overblijf en naschoolse opvang. Tevens is er in het onderbouwgebouw een kinderdagverblijf gevestigd met een peutergroep
  • In het bovenbouwgebouw is een vestiging van BSO Beekidzzz gevestigd. Beekidzzz biedt naschoolse opvang.