Schoolgids

De schoolgids kunt u hier downloaden

In het schoolontwikkelingsplan ( SOP ) staat beschreven hoe Digitalis vormgeeft aan het onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende onverwijsbehoeften.