Praktisch

U kunt hier de schoolgids downloaden

In het Schoolontwikkelingsplan (SOP) is vastgelegd hoe Digitalis vorm geeft aan het onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.