Pestprotocol

Pestprotocol

Net als u thuis leren wij ook op school gedragsregels aan kinderen. Zodat zij in sociaal emotioneel opzicht zelfredzaam zijn. Er zijn afspraken op school die voor iedereen gelden. Wanneer is er sprake van plagen en wanneer is er sprake van pestgedrag? Het team heeft een pestprotocol opgesteld, de MR heeft het protocol besproken en heeft hiermee ingestemd. Hier kunt u het pestprotocol lezen.