Overblijf

Wij bieden overblijf aan voor de lunchpauze op school. Overblijf is bedoeld voor leerlingen die niet thuis kunnen lunchen.

  • Een losse keer overblijf kost 2,50 euro.
  • Een strippenkaart voor 16x overblijf kost 35,00 euro.
  • Een jaarabonnement kost 290,00 euro (uitsluitend voor leerlingen die het hele schooljaar 4x per week naar de overblijf gaan)

Betalen van de overblijf moet altijd vooraf. Dat kan dagelijks contant bij de overblijfcoördinator in het onderbouwgebouw van 08.30-09.00 uur, of op rekening NL42 INGB 0002 2375 39 t.n.v. overblijf Digitalis onder vermelding van de naam van uw kind. Let op: deze rekening is alleen voor de betaling van overblijf, dus niet voor betaling ouderbijdrage en niet voor huurkoop iPads.

Leerlingen die naar de overblijf gaan moeten van thuis brood meenemen. Bij de overblijf wordt gezorgd voor drinken (melk, thee, limonade) en wordt er fruit en stukjes groente aangeboden.
Overblijfmedewerkers zien erop toe dat een kind tenminste één boterham eet. Wat niet wordt opgegeten, gaat mee terug naar huis, zodat u weet wat uw kind heeft gegeten.

 

Bij Centrum Kinderpret vestiging KidsWise is er ook gelegenheid voor overblijf.