Kinderziekten

Kinderziekten

Wanneer uw kind ziek is willen wij altijd een ziekmelding. Wanneer uw kind een kinderziekte heeft en dit is vastgesteld door een (huis)arts, dan is het belangrijk dat u ons daarover informeert. Wij controleren altijd het protocol van de GGD zodat wij weten of we andere ouders moeten informeren. Dat kan belangrijk zijn als er kinderen op school zijn die minder weerstand hebben of wanneer er zwangere vrouwen of zuigelingen in school zijn. 
 

Medisch Handelen

Medisch handelen en medicijngebruik, zo regelen we dat 

Wat nou als uw kind medicijnen gebruikt, een aandoening heeft of ziek wordt op school? Waar is de school dan verantwoordelijk voor en hoe moet het onderwijspersoneel handelen? Omdat we te maken hebben met de Wet BIG (Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg) én omdat het om de gezondheid van uw kind gaat, heeft de ASG (Almeerse Scholen Groep) een protocol opgesteld. In het protocol ‘Medisch handelen en medicijngebruik op school’ staat alles over de volgende drie situaties:

1.Uw kind wordt ziek op school: hoe te handelen?

Wij zijn voorzichtig met het geven van paracetamol. Als uw kind ziek wordt of pijn heeft, bellen we u voor overleg. Bent u niet bereikbaar? Dan bepalen wij zelf of pijnstilling gewenst is. Bij twijfel raadplegen wij een arts. Bij de inschrijving van uw kind heeft u een verklaring getekend, waarmee u  ons toestemming geeft voor de manier waarop wij handelen. In de verklaring staan ook eventuele bijzonderheden over de gezondheid van uw kind.

2.U vraagt de school voorgeschreven medicatie toe te dienen aan uw kind.

Moet uw kind tijdens schooltijd medicijnen innemen? Dan kunt u een medewerker van de school vragen of hij/zij dat wil doen. Als de persoon in kwestie zich bekwaam genoeg voelt om deze verantwoordelijkheid te nemen, vult u ‘Verklaring 2 Medicatiegebruik’ in. Hierin staat exact beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe gehandeld wordt.

3.U vraagt de school een medische handeling te verrichten.

Bij hoge uitzondering voeren wij medische handelingen uit. Denk hierbij aan het toedienen van injecties of het geven van sondevoeding. Als de onderwijsmedewerker dit wil doen, moet hij/zij eerst bekwaam worden verklaard door een arts of deskundige.  Ook moeten de verklaring ‘medisch handelen’ en de ‘bekwaamheidsverklaring’ worden ingevuld en getekend door de juiste partijen.

Waar vind ik het protocol en de verklaringen?

Bovenstaande informatie is een samenvatting van het protocol. Wilt u het protocol of de bijlagen in zijn geheel nog eens rustig doornemen? Dan kunt u deze opvragen bij de schoolleiding of hier klikken voor de onlineversie. Alle verklaringen treft u aan als bijlage bij het protocol.