Begeleidingsplan

Begeleidingsplan

Onze school heeft twee Intern Begeleiders: Nandita Bhola is betrokken bij de leerlingen van de onderbouw, leerjaar 1 t/m 4 en Lidy Nieuwkamp is betrokken bij de leerlingen van de bovenbouw, leerjaar 5 t/m 8. De Intern Begeleiders  hebben een begeleidingsplan geschreven. Hierin is vastgelegd welke route er wordt afgelegd wanneer een leerling extra begeleiding nodig heeft. Het begeleidingsplan is een levend document dat kritisch bekeken wordt en daar waar nodig wordt aangepast. In veel gevallen is het mogelijk om leerlingen extra ondersteuning te bieden binnen de school. Wanneer het niet binnen het vermogen van de school ligt om een leerling de begeleiding te bieden die het nodig heeft zullen we de ouders toestemming vragen om de expertise van externe deskundigen in te schakelen om te kijken hoe we de leerling de hulp kunnen bieden die het nodig heeft of om een diagnose te stellen voor de hulpvraag van uw kind.